Voluntariat

91 voluntariat

Com hi ha moltes definicions diferents sobre què és el voluntariat, ací pots trobar algunes de les característiques necessàries que has de tindre en compte a l'hora de donar el pas i decidir ser voluntari. 

06 Nov 2012 0 comment
(0 votos)
 
Voluntariat

 -Esta participació social és de caràcter altruista i desinteressada; és a dir, que es fa sense esperar res a canvi.

-Ha de nàixer de la lliure voluntat dels interessats; és a dir, que s’ha de fer de manera voluntària.

-S’ha de dur a terme des del respecte als drets humans i els interessos dels més necessitats.

-Els voluntaris han de conèixer i respectar tant els seus deures con els seus drets.

-S’ha de desenvolupar dins d’un marc organitzat.

Coneixes els teus drets i deures com a voluntari?

A la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat, hi ha dos articles que expliquen els drets i deures que tenen les persones voluntàries, tant de manera general, com dins de les organitzacions en què exercisquen esta labor social.

Quant als drets, l'article 6 diu que:

1.Les persones voluntàries tenen els següents drets:

a)Ser tractades sense discriminació i amb respecte cap a la seua dignitat, intimitat i creences; així com amb llibertat.

b)Dur a terme les activitats en el seu entorn més pròxim, sempre que els programes o projectes que es vagen a realitzar ho permeten.

c)Gaudir de certes condicions laborals establides en la legislació laboral per a garantir la salut i seguretat del voluntariat, quan siga necessari per al servici voluntari que es va a realitzar.

d)Poder cessar de manera lliure la seua activitat com a voluntari, sempre amb previ avís.

e)Gaudir de tots els drets derivats d'esta llei, així com de tot l'ordenament jurídic.

f)Rebre tant la formació com l'orientació i suport que la persona voluntària necessite per a poder exercir com a voluntari.

2.També són drets de les persones voluntàries enfront de l'entitat de voluntariat en què s'integren:

a)Col·laborar en la planificació, el disseny i l'execució i avaluació dels programes en què estiga col·laborant, és a dir, participar de manera activa en l'organització en què estiga integrat.

b)Acordar, junt amb l'entitat, les condicions de l'acció, el seu àmbit d'actuació, el temps i l'horari que els voluntaris puguen destinar a l'activitat.

c)Estar assegurat, per mitjà de pòlissa, que cobrisca els sinistres del propi voluntari, igual que els que es produïsquen a tercers. Sempre en el desenvolupament de les activitats encomanades. 

d)Si l'organització ho ha pactat amb la persona voluntària, el voluntari té dret a rebre una compensació econòmica per totes les despesses que s'hagen ocasionat en el desenvolupament de l'activitat.

e)Si les circumstàncies de l'entitat de voluntariat ho permeten, la persona voluntària pot variar les característiques de l'activitat que du a terme. Sense modificar cap de les característiques que constituïxen una activitat voluntària.

f)Els voluntaris han de rebre l'acreditació identificadora de la seua activitat com a voluntari i poder gaudir dels beneficis que la present llei arreplega.

g)Altres drets que es deriven d'esta llei i de la resta de l'ordenament jurídic.

I pel que fa als deures, l'article 7 comenta que:

1.En general, els voluntaris tenen les obligacions següents:

a)Realitzar la seua activitat conforme amb els principis establits en esta llei.

b)Observar les mesures de salut i seguretat que s'adopten.

c)Guardar la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seua activitat voluntària.

d)Respectar els drets de totes les persones o grups cap als que es dirigisca la seua activitat.

e)Altres deures que es deriven de la present llei, així com de la resta de l'ordenament jurídic que faça referència al voluntariat.

2.Concretament, les obligacions dels voluntaris davant de l'entitat en què presta les seues activitats són:

a)Respectant els objectius i la normativa per la qual es regix l'entitat de què es forme part, complir amb la màxima diligència (cuidat, rapidesa…) els compromisos adquirits amb esta.

b)Acceptar i acatar tant els objectius com les instruccions del ent a què es pertany i ser respectuós amb este.

c)Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació per la prestació de l'activitat voluntària.

d)Cuidar i fer un bon ús del material o de l'equip que l'entitat oferix al voluntari per al desenvolupament de les seues activitats de voluntariat.

e)La persona voluntària ha de participar en les activitats formatives previstes per l'entitat de voluntariat, així com en totes les que siguen necessàries per a mantindre la qualitat dels serveis que es presten.

f)Usar, de manera adequada, el distintiu que l'ens en què s'estiga integrat li facilite al voluntari.

g)En cas de renúncia, s'ha de comunicar amb temps suficient a l'entitat perquè es puguen adoptar les mesures necessàries per a poder evitar un perjuí en la labor encomanada a dit voluntari.

h)La resta d'obligacions que es deriven de la present llei i de la resta de l'ordenament jurídic.

Però a pesar de tots estos drets i deures mencionats, cada entitat voluntària té els seus propis. Per exemple:

-Creu Roja

-COCEMFE

-AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer)

A continuació pots descarregar-te la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat; el Decret 40/2009, de 13 març, del Consell, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la llei anterior; i, finalment, la Llei 6/1996, de 15 de gener, de Voluntariat a Espanya.

Passos per a ser voluntari a Puçol

Abans de tot i si vols fe4r-te una idea del que és ser voluntari i dels possibles camps on pots exercir la teua acció solidària, en aquest PDF tens una gia que han fet des de Intermón que és molt aclaridora.

Adobe PDF Logo

Si tens interés a participar en les activitats voluntàries que es realitzen en la nostra població, mostrar la teua solidaritat amb les persones menys afavorides o utilitzar part del teu temps lliure per a tractar de millorar la societat, no dubtes a posar-te en contacte amb el Departament de Joventut.

Perquè ser voluntari a Puçol és molt senzill, tan sols has d'acostar-te a la Casa del Bou, just darrere de l'aparcament de l'Ajuntament, i sol·licitar informació sobre tots els programes de voluntariat que hi ha.

On pots ser voluntari a Puçol?

Els programes de col·laboració i cooperació internacional que l'Ajuntament de Puçol ha dissenyat perquè els jóvens puguen participar com a voluntaris són els següents:

-AFACAM: en l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Camp de Morvedre i Puçol, els voluntaris participen en les tasques realitzades dins del marc de la Unitat d'Estimulació i Respir Familiar.

Així, per exemple, donaran suport en les activitats realitzades per a l'estimulació cognitiva, social i física dels malalts, eixides culturals, tallers de manualitats, atenció a les activitats de la vida diària, entre altres.

critas y afacam 20100905 1449047190

 

-RESIDÈNCIA 3a EDAT I CENTRE DE DIA: en este projecte es tracta d'ajudar els residents i col·laborar en les diferents activitats realitzades per a entretindre les persones majors.

Com per exemple: acompanyar-les al mercat o en les seues eixides al carrer, participar en els tallers que es realitzen, fer-los companyia en el seu dia a dia, etc.

navidad en la residencia 20101228 1416105637

 

-CENTRE DE DIA DE MENORS: ací s'oferix la possibilitat de treballar amb xiquets i jóvens proposant tallers o activitats; així com ajudant en el seu desenvolupament.

falleta coll 20130318 1490670601

 

-FUNDACIÓ TAI: els interessats poden desenvolupar diversos projectes socials per a treballar amb col·lectius o persones que necessiten ajuda.

xiconino rock 20120820 1211053592

 

-PROTECCIÓ CIVIL: l'objectiu d'esta associació és col·laborar en la protecció de la població en situacions d'emergència, així com vetlar per la seguretat en actes multitudinaris.

Els voluntaris, col·laboren tant en els diferents actes taurins estiuencs com en activitats en la platja o esdeveniments esportius. Però això no és tot, ja que també presten els seus serveis en els diversos actes festius.

proteccin civil 20120423 1275992080

 

-ADIS: en este programa es treballa amb persones amb discapacitat per a fomentar la seua autonomia i facilitar la seua adaptació a l'entorn social. Ací els voluntaris tenen la posibilitat de treballar en l'Escola d'Estiu o al llarg de tot l'any a través dels diferents tallers que esta associació realitza.

adis-2

 

-CÁRITAS: ací es realitzen tasques d'assistència a famílies en situació de necessitat. Per a això, s'arrepleguen aliments no peribles que després es repartixen entre la gent que ho sol·licita.

A més, esta associació també desenvolupa altres activitats com són el rober solidari, el programa d'acompanyament de malalts, etc.

a beneficio de critas 20120920 1704750162

 

-AGRÓ: du a terme programes mediambientals que es desenvolupen en el Paratge Natural Municipal de La Costera i altres paratges naturals de l'entorn. Els interessats poden realitzar activitats de restauració de la flora, censos d'animals, etc.

En general, els voluntaris treballen en projectes destinats a defendre i conservar, així com estudiar, la flora i fauna de Puçol.

agro-2

 

-ELS CENTRES JUNIORS, APOCALIPSIS I CAMINAR: els voluntaris són els encarregats de preparar les activitats, els jocs i els tallers que setmanalment es realitzen amb els xiquets.

A més de les reunions que se celebren els dissabtes, Juniors Apocalipsis i Caminar, cadascun d'ells des de la seua parròquia. també realitzen diferents excursions i acampades, així com trobades amb altres centres junior, projectes d'ajuda a Cáritas en l'arreplegada d'aliments, entre altres.

juniors todos-los-educadores-juntos-2

 

-GRUP DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ DE L'IES PUÇOL: dins de l'Institut hi ha un grup de jóvens voluntaris que ajuden a tots aquells que puguen necessitar-los, ja siga per ser nous en el centre o en el país, o per necessitats especials en les relacions o en els estudis.

Com està previst que el seu àmbit d'actuació augmente a altres col·lectius que vulguen participar, en este grup no sols es poden apuntar com a voluntaris els alumnes de l'IES sinó també tots els jóvens que desitgen participar en les tasques que es proposen.

grupo de mediacin 20120222 1401089667

 

-LA ROCA: la seua obra social consistix a ajudar als més necessitats, ja siguen dones immigrants o gent del carrer amb el seu menjador social. També organitzen activitats per als jóvens, com a excursions, menjars, nits de cine... A més, celebren dinars i esmorzars solidaris en Nadal, repartixen joguets entre els pobres, entre altres coses. 

mums the word y la roca 20121220 1091010919

 

-ASIMUN: és una associació d'immigrants que busca la integració de les persones estrangeres a Puçol a nivell personal i familiar així com laboral i legal. I per a això duen a terme tant activitats com cursos i tallers.

Però a més, hi ha altres programes en què qualsevol interessat pot realitzar tasques de voluntari, com són l'escola d'estiu, la de pasqua o nadal o el programa de beques per a la realització de voluntariat com a cooperatiu internacional.

ASIMUN-evento-folclorico-2

PLATAFORMA PÁSALO

Des dels seus orígens es va concebre com una Plataforma d'Autoajuda, on qualsevol persona que s'acostés a ella podia compartir els seus coneixements i experiències, contribuint amb això a la formació i el benestar de la resta de la gent que hi participava.

Segons la gent va anar coneixent aquesta preciosa iniciativa, i en poc temps, es va aconseguir la cessió del local d'una antiga discoteca, al què se li va denominar Ateneu, que no només es feia servir per als fins de la plataforma, sinó que es va posar a la disposició de qualsevol organització social que el pogués necessitar. També es va aconseguir que el supermercat Consum cedís els seus excedents, perquè PASALO els repartís entre qui més ho necessités. Després la gent va començar a portar a l'Ateneu, roba en bon estat que ja no utilitzaven, amb la qual es va crear la botiga de roba "Debades", on qualsevol persona que la necessités, podia disposar-ne. Una altra de les donacions que la Plataforma rep, són articles en desús com mobles o electrodomèstics que es reutilitzen, aconseguint no només perllongar el cicle de vida de cada article que ens donen, sinó que, a més es promouen valors socials com la solidaritat, l'equitat , l'altruisme i el compromís amb la sostenibilitat del planeta. La cura de l'entorn ha estat des de sempre una bandera per la Plataforma.

Així van començar a acudir a l'Ateneu famílies necessitades de Puçol i en un curt espai de temps s'atenien ja unes 40 unitats familiars. Avui en dia, que la pandèmia ha aprofundit en la crisi econòmica (a més de la sanitària) i que hi ha molta més gent sota el llindar de la pobresa, són aproximadament unes 70 famílies, més altres 15, en llista d'espera, a les quals no ens és possible atendre per falta de mitjans humans i materials.

A la Plataforma et pots fer com a persona solidària amb la teua societat més propera i això et pot donar un nivell de satisfacció, que ni et pots imaginar, ...

T'esperem: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Les organitzacions de voluntariat

I si el que vols és crear una organització sense ànim de lucre on el principal àmbit d'actuació de la qual siga l'acció social, i que a més, siguen les persones voluntàries els que principalment desenvolupen les tasques i activitats de l'associació, tan sols has de seguir els passos que s'indiquen en el document que a continuació s'adjunta.

Passos

Però primer has de tindre clar que una organització de voluntariat s'ha de basar en principis solidaris i, per descomptat, respectar els drets humans de la societat en què du a terme les seues funcions.  

Este tipus d'associacions naixen de la iniciativa privada, però funcionen independentment de qualsevol tipus de poder (polític, econòmic…). I com ja hem mencionat anteriorment, la majoria de les seues activitats les realitzen persones que decidixen ser voluntàries, però sempre al costat de personal qualificat remunerat.

A més dels passos necessaris per a formar una organització de voluntariat, també adjuntem la sol·licitud que s'ha d'omplir per a sol·licitar la inscripció d'esta associació en el Registre d'Entitats de Voluntariat, així com un exemple dels estatuts d'una organització de voluntariat. 

Última modificación Miércoles, 17 Febrero 2021 08:45

Descripción de Carlos!

Website: https://www.facebook.com/Sabinico

XTú Joventut de Puçol

logo gray

Connecta amb XTúPuçol

Subscriu-te al newsletter per a rebre l'últim en novetats de Puçol!

  • Per a estudiants
  • Per als que busquen treball
  • Per als que ho volen tot

Contacte

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556

Necessites ajuda?

Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556