Estudis d’arts plàstiques i disseny

0019ArtsPlastiques YA RETOCADA

 

Ensenyances Artístiques

Les ensenyances artístiques estan integrades en el sistema educatiu com a ensenyances de règim especial. Aporten als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació de professionals en la música, la dansa, l'art dramàtic, les arts plàstiques i el disseny.

30 Jun 2012 0 comment
(0 votos)
 
Estudis d’arts plàstiques i disseny

-Objectius:

L'objectiu d'estos estudis és el de formar l'alumnat per a exercir una activitat artisticoprofessional, conéixer les tècniques i la diversitat de materials i ferramentes necessàries per a exercir les tasques pròpies de l'especialitat, unint sempre les tècniques clàssiques amb les més innovadores.

-Modalitats:

Els estudis s'estructuren en els següents dos cicles.

-Cicle Mitjà de Formació Professional: s'obté el Títol de Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny (en l'especialitat corresponent).

-Cicle  Superior de Formació Professional: s’obté el Títol de Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny (de l’especialitat corresponent).

Cicle Mitjà de Formació Professional

-Descripció:

Els cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny s'encarreguen de l'ensenyança de  les diferents arts aplicades i els oficis artístics. La seua duració varia entre un i dos anys, incloent un període de formació en el centre educatiu, una fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers i el desenvolupament d'un projecte final.

Amb el Títol de Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny es pot accedir directament al Batxillerat de la modalitat artística. També es pot accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, si se supera una prova d'accés, i sempre que es tinguen els 18 anys complits.

-Accés:

Es pot accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà si s'està en possessió d'un dels requisits següents:

-Títol de l'ESO o superar una prova d'accés específica.

-Tindre aprovat 2n de BUP i superar una prova d'accés específica.

-Tindre aprovat FP1 i superar una prova d'accés específica.

Si no es posseïx la titulació:

-Els alumnes amb 17 anys (o més) o que els complisquen durant l'any, ha de realitzar un aprova d'accés general i una específica.

Les Comunitats Autònomes tenen de competències per a emmotlar els requisits establits pel Ministeri d'Educació. Es recomana consultar els Departaments o Conselleries d'Educació de la Comunitat que interesse.

-Prova d'accés general:

Els continguts d'esta prova són els mateixos que els continguts generals de L’ESO

-Prova d'accés específica:

Consistix en una prova en la que s'avaluen els coneixements artístics i aptituds necessàries per a cursar els dits estudis.

No es realitzarà cap tipus de prova si s'està en possessió d'un dels títols següents:

-Títol de Tècnic/a Superior d'Arts Plàstiques i Disseny de la família professional corresponent.

-Títol de Tècnic/a d'Arts Plàstiques i Disseny de la família professional corresponent.

-Títol de Batxillerat de la modalitat artística.

-Cursos Comuns dels estudis d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.

-Experiència laboral, del menys un any, relacionada directament amb les competències professionals de l'especialitat a què es desitja accedir.

-Grau o Llicenciatura en Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria Tècnica en disseny industrial.

artes plasticas 1

 

Cicles  Superior de Formació Professional

Els Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny formen professionals per a realitzar treballs artisticotècnics en les labors de coordinació, gestió, realització i projecció. Estos professionals assumiran responsabilitats tant tècniques com en el desenvolupament de treballs en què es necessite una coordinació de personal.

La seua duració és de dos anys acadèmics, incloent un període de formació en el centre educatiu i una fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers.

-Accés:

Es pot accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior si s'està en possessió d'un dels requisits següents:

-Títol de Batxillerat i superar una prova específica d'accés. (Els alumnes del Batxillerat artístic estan exempts de realitzar la prova específica).

-Tindre aprovat COU (2º Batxillerat actual), i superar una prova específica d'accés.

-Tindre aprovat FP2 i realitzar una prova específica d'accés.

Si no es posseïx la titulació:

-Els alumnes de 19 anys han de superar una prova d'accés general i una prova d'accés específica.

-Els alumnes que estan en possessió d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la mateixa Família Professional (o Famílies Professionals afins reglamentàriament establides), i tinguen 18 anys, hauran de superar una prova d'accés específica.

-Prova d'accés general:

Els continguts d'esta prova equivalen als continguts i capacitats bàsiques de les matèries comunes del Batxillerat.

-Prova d'accés específica:

Consistix en una prova en la que s'avaluen els coneixements artístics i aptituds necessàries per a cursar els dits estudis.

No es realitzarà cap tipus de prova si s'està en possessió d'un dels títols següents:

-Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

-Títol de Batxillerat de la modalitat artística

-Títol Superior d'Arts Plàstiques i Títol Superior de Disseny

-Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals

-Grau o Llicenciatura en Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria Tècnica de Disseny Industrial

1360975889 935bd68c1c blog

Última modificación Miércoles, 17 Agosto 2016 12:19

XTú Joventut de Puçol

logo gray

Connecta amb XTúPuçol

Subscriu-te al newsletter per a rebre l'últim en novetats de Puçol!

  • Per a estudiants
  • Per als que busquen treball
  • Per als que ho volen tot

Contacte

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556

Necessites ajuda?

Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556