Com accedir a la universitat

16 accedir

Per a accedir a la universitat és necessari superar una prova d’accés, el contingut de la qual varia segons el nivell de l’estudiant. Trobem dues possibilitats:

-Des de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior:Prova d’Accés a la Universitat (PAU).

-Sense titulació acadèmica: Prova d’Accés per a majors de 25 anys.

30 Jun 2012 0 comment
(0 votos)
 
Com accedir a la universitat

Prova d’Accés a la Universitat (PAU)

Es convoquen tots els anys i hi ha dues convocatòries de la PAU, una a juny i altra a juliol . Existeix la possibilitat de presentar-se en successives convocatòries per millorar els resultats de la fase general o de la fase específica.

La PAU es compon d’una Fase General Obligatòria i una Fase Específica Voluntària (aquesta part serveix per a pujar nota).

La qualificació de la fase general té una validesa indefinida, però les notes de la fase específica caduquen als 2 anys.

Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys

És una prova específica per a alumnes amb 25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en que es realitzen les proves i que no estiguen en possessió del títol de Batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Superior.

La prova d’accés té dues fases.

-Fase General: consisteix en una prova de maduresa en la que s’evalua la capacitat de raonament i l’expressió escrita.

Consta de 4 matèries comunes:

Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

Llengua: castellà.

Llengua: valencià.

Llengua estrangera: a escollir entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès.

-Fase Específica: consisteix en una prova d’habilitats, capacitats i aptituds necessàries per continuar estudis en la branca de coneixement escollida.

Està estructurada en dos exàmens de dues matèries a escollir segons la branca de coneixement. Hi ha tres branques, les matèries de les quals són:

-Arts i Humanitats: dues assignatures a triar entre Filosofia, Història, Dibuix Artístic o Tècnic.

-Ciències: obligatòriament Matemàtiques i triar una assignatura entre Física o Química.

-Ciències de la Salut: obligatòriament Biologia i triar una assignatura entre Física o Química.

-Ciències Socials i Jurídiques: tres assignatures a triar entre Geografia, Història o Matemàtiques.

-Enginyeria i Arquitectura: obligatòriament Matemàtiques i triar una assignatura entre Física i Dibuix Tècnic.

Nota d’admissió per als Estudis de Grau

La nota s’obté sumant la nota d’accés (el 60% de la mitjana de Batxillerat i el 40% restant de la qualificació en la fase general de la prova) i les dues millors qualificacions de la fase específica, que ponderen segons el valor que cada universitat atorgue a aquestes matèries.

Les notes que es tindran en compte seran les de les matèries de la fase específica, només si estan vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es realitzaran.

Per accedir a la Universitat des de la FP, des de els Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny o les Ensenyances Esportives s’ha d’estar en possessió del títol de Grau Superior sense necessitat de fer la PAU.

En aquest cas, la nota d’accés és la mitjana del cicle, però si es vol millorar s’ha de fer la fase específica de la PAU de les matèries de modalitat de Batxillerat que estiguen relacionades amb els estudis universitaris que es realitzaran.

Hi ha estudis universitaris amb nota de tall. Aquesta nota varia segons la Universitat i el curs acadèmic, ja que  depèn del nombre d’alumnes que demanen el grau al qual es vol accedir.

-Ministeri d’Educació

-Guia PAU. Conselleria d’Educació. Generalitat Valenciana

-Notes de tall de les universitats valencianes

http://www.universidadabierta.edu.mx/usa/recursos/inicial.jpg

Última modificación Jueves, 15 Diciembre 2016 14:16

XTú Joventut de Puçol

logo gray

Connecta amb XTúPuçol

Subscriu-te al newsletter per a rebre l'últim en novetats de Puçol!

  • Per a estudiants
  • Per als que busquen treball
  • Per als que ho volen tot

Contacte

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556

Necessites ajuda?

Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556