Pertorbadors del Sistema Nerviós Central

67 perturbadores

Aquest tipus de substàncies modifiquen la forma de percebre el món, ja que regiren el funcionament cerebral donant lloc a distorsions perceptives i al·lucinacions. S'inclouen:

-Al·lucinògens: LSD, ketamina, fongs al·lucinògens, bolets.

-Cànnabis: marihuana, haixix, oli d'haichís

-Inhalants: solvents, gasos, nitrits.

27 Nov 2012 0 comment
(0 votos)
 
Pertorbadors del Sistema Nerviós Central

En primer lloc, LSD, és obtinguda d'un fong que ataca la planta del centè. Al principi la seua utilitat va ser terapèutica, però més endavant va adquirir un patró de substància d'abús. Es comercialitza en forma de terrossos de sucre, quadrats de gelatina o en paper assecant. A més es necessita molt poca dosi per a percebre els seus efectes, cal afegir que els seus efectes no són sempre iguals, sinó que depenen de l'estat físic i anímic del consumidor. Aquestos poden durar de 8 a 12 hores, aconseguint el seu màxim entre les 2 i 6 hores després del consum. A curt termini, un dels majors riscos és el denominat “mal viatge”, caracteritzat per al·lucinacions greus, depressió, atacs de pànic, violència, angoixa… Mentre que els riscos a llarg termini poden ser: reaparicions espontànies de les al·lucinacions, episodis de paranoia i pèrdua del contacte amb la realitat, falta de memòria, despersonalització, trastorns psicòtics greus…

D'altra banda ens encontrem els fongs al·lucinògens, bolets o la mescalina, on el mètode més freqüent és menjar el fong sec i deshidratat. Els seus efectes comencen a sentir-se passats els 30-45 minuts i poden durar entre 6-8 hores. Les seues símptomes i riscos són semblants als del LSD.

La ketamina, és un anestèsic dissociatiu, que produeix la sensació de separació entre ment i cos. Encara que es considera una droga depressora, s'inclou en aquest grup, ja que els consumidors la busquen pels seus efectes al·lucinògens.

El cànnabis s'extrau de la planta Cànnabis Sativa i el seu principi actiu és el tetrahidrocannabinol (TCH), que es concentra, en major mesura, en les fulles i flors superiors de la planta femella. Apareixen tres derivacions segons la seua forma de preparació:

-Marihuana: s'elabora a partir de les flors, fulles i tiges seques.

-Haixix: s'elabora a partir de la resina de la planta.

-Oli d'Haixis: s'obté per destil·lació al mesclar l'haixix amb dissolvents.

El TCH tendeix a concentrar-se en els teixits grassos de l'organisme, com és el cervell, i després de set dies d'haver consumit encara es manté quasi mitja part sense eliminar, la qual cosa afavoreix a la seua acumulació quan el consum és habitual. Els seus efectes apareixen als 30 minuts després d'haver consumit i poden durar unes 2-4 hores. Els riscos a curt termini comprenen bronquitis, malalties respiratòries, ansietat, alteració de la fam i de la son, disminució dels reflexos, trastorns sexuals, alteracions de la memòria… i els riscos que presenta esta substància a llarg termini, van de la psicosi tòxica aguda (ansietat, deliris, idees de suïcidi, pànic, desorientació…), conductes problemàtiques, apatia, pèrdua d'eficàcia al desenrotllar treballs, fins a dificultats de memòria i concentració.

Finalment, els inhalants, fan referència a tota aquella substància que a l'entrar en contacte amb l'aire, allibera compostos químics que al ser inhalats poden provocar un estat d'alteració mental i de l'ànim. Són aquells productes d'ús domèstic o industrial, que es poden classificar en:

-Dissolvents: inclou tant als domèstics com als industrials, com la gasolina, els pegaments, productes de neteja, pintures i dissolvents de pintures…

-Gasos: són aquells utilitzats en productes domèstics o comercials, com el cloroform, aerosols domèstics, etc.

-Nitrits: mentre que els altres inhalants s'utilitzen per alertar l'estat d'ànim, aquestos s'utilitzen per a incrementar el plaer sexual.

Estes substàncies són inhalades i els seus efectes es produeixen ràpidament, mantenint-se durant 30 minuts. Els seus efectes s'assemblen als de l'alcohol: un estat d'eufòria, d’entusiasme, sensació de benestar, acompanyat de desorientació, desinhibició, malaptesa mental, etc.

-Els riscos a curt termini poden ser: nàusees i boçades, faringitis, rinitis, bronquitis, cremades d'estómac, problemes cutanis, pèrdua de pes, deliris de persecució, problemes de memòria, canvis d'humor i pèrdua de concentració i l’orientació.

-Els riscos a llarg termini són: arítmies, encelopatia aguda o crònica, atàxia cerebral, neuropatia perifèrica i central, parkinsonisme, coma i mort.

L'ús inicial dels inhalants sol comença a una edat primerenca, ja que alguns joves l'empren com un substitutiu de l'alcohol. No obstant provoca un notable deteriori del rendiment acadèmic i múltiples problemes psicològics i socials, a més de danys al cervell, al fetge i als renyons, pel plom i els productes químics que contenen aquestes substàncies.

perturabadores 2

Última modificación Jueves, 15 Diciembre 2016 15:00

XTú Joventut de Puçol

logo gray

Connecta amb XTúPuçol

Subscriu-te al newsletter per a rebre l'últim en novetats de Puçol!

  • Per a estudiants
  • Per als que busquen treball
  • Per als que ho volen tot

Contacte

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556

Necessites ajuda?

Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Plaza Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia)
Teléfono: 650 858 151
Fax: 961 464 556